Desarrollo en grupo

Vår övertygelse är att alla kan utvecklas!
Genom god kommunikation skapas förutsättningar för utveckling och hållbara relationer. Med detta som utgångspunkt coachar vi både individer och grupper.

  • Diálogo
  • Escuchar activamente
  • Feedback
  • SDI – Strength Deployment Inventory
  • Teoría FIRO
  • Modelo IMGD
  • Acción
  • Sentimiento
  • Reflexión