Fotograf: Per Lindström
Fotograf: Mats Pettersson

GDQ

GDQ (Group Development Questionnaire)

GDQ

Vi erbjuder en möjlighet att med hjälp av GDQ instrumentet kartlägga effektivitet och produktivitet i grupper. Vi är licensierade handledare för att använda GDQ.

GDQ:

  • Mäter hur en grupp fungerar just nu.
  • Ger information om hur effektiv gruppen är jämfört med ett stort urval andra grupper.
  • Ger information om hur produktiv gruppen är.
  • Ger information om vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet.

GDQ instrumentet är framtaget av Susan A Wheelan, Ph.D. Temple University, Philadelphia, och grundar sig på hennes mångåriga och gedigna forskning kring gruppers utveckling. Instrumentet bygger på hennes modell, IMGD (Integrative Model of Group Development).

IMGD-modellen beskriver en grupps utvecklingsfaser i fyra steg: Tillhörighet & Trygghet, Opposition & Konflikt, Tillit & Struktur och Arbete & Produktivitet. Med hjälp av GDQ instrumentet kan vi fastställa var en grupp befinner sig i sin utveckling och utforma en handlingsplan för framtiden för att.

För mer information kontakta oss gärna.