Handledning - Grupp

Som vi ser det finns det olika anledningar till att en grupp kan behöva handledning. Exempel på detta kan vara att gruppen fastnat i gamla rutiner och beteendemönster, gruppen har interna konflikter, gruppen står inför förändringar i arbetsuppgifter eller i konstellationen etc.

Vi erbjuder grupphandledning för att gruppen ska komma vidare och utvecklas i rätt riktning. Vi utgår från var gruppen befinner sig i sin egen utvecklingsfas och fokuserar bland annat på styrkor, drivkrafter, olikheter, konflikthantering och grupprocesser. Vi bygger handledningen på Susan Wheelans och Will Schutzts teorier och modeller om gruppers utvecklingsfaser och individers enskilda behov i dessa.

Kontakta oss gärna för mer information.