Utveckling av grupper

För att en grupp ska fungera behövs väl fungerande kommunikation. Bristande kommunikation kan medföra osämja, energiläckage och minskad effektivitet. Därför utgår vi alltid från kommunikation för att utveckla grupper. Vi fokuserar bland annat på:

  • Dialog
  • Aktivt lyssnande
  • Feedback
  • SDI – Strength Deployment Inventory
  • FIRO-teorin
  • IMGD-modellen
  • Handling
  • Känsla
  • Reflektion
  • GDQ – Group Development Questionnaire