Handledning - Ledare

Som ledare har du ofta en utsatt position i verksamheten. Det kan då under olika perioder uppstå behov av att ha ett stöd utanför organisation, där du kan stämma av dina egna tankar, reaktioner, känslor och agerande.

Vi erbjuder ett handledningsstöd för dig som ledare både på kort och lång sikt beroende på vilket behov du har. Vi sätter oss in i din situation och använder språket, tanke- och beteendemönster för att hjälpa dig vidare.

Vi hjälper dig att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål och att upptäcka tankar och uppfattningar som är begränsande för att skapa nya insikter och nå högre effektivitet.

Vårt arbete är naturligtvis konfidentiellt och sker under absolut sekretess.

Kontakta oss gärna för mer information.