Internationellt

Hjälpverksamhet

Lindström & Schagerström AB bekostar nu Sibongisenis universitetsutbildning till lärare i Eswatini (fd Swaziland).

Sibongiseni läser en treårig utbildning till lärare motsvarande vår låg- och mellanstadielärare utbildning. Hon påbörjade sina studier hösten 2019.

Lindström & Schagerström AB bekostade 2016 brunnsborrningar, pumpar och vattentornvattentorn och pumpar i de avlägsna byarna Hlane och Chibini i Eswatini (fd Swaziland). Tidigare var flickorna tvungna att gå 3-5 kilometer varje dag till floden för att hämta vatten. Då vattnet nu kommit till byarna ges flickorna möjlighet att gå i skola vilket tidigare var omöjligt för dem.

Vid denna flod hämtade flickorna förut dricksvattnet till hemmen. I denna källa urinerar djuren samtidigt som de dricker av vattnet . I samma flod badar invånarna, tvättar kläder, cyklar och eventuella bilar.

Nu har byarna Hlane och Chibini varsitt vattentorn med pump och borrade brunnar. Vattnet hittades på ca 80 meters djup med gamla slagrutemetoden.

Byarna har själva grävt ut vattenledningar till de mer avlägsna husen. Här hämtar kvinnor och barn nu rent vatten till hemmen.

Lena mottar en get av byäldsten i en av byarna som tack för att Lindström & Schagerström försett byarna med vatten. Geten skänktes till ett barnhem.

Representanter för byarnas kvinnor tillsammans med hövdingen överlämnar en värphöna som tack. Alla har traditionella kläder på sig som används vid högtidliga tillfällen. Hönan skänktes till en väldigt fattig familj.KTH
2014-09-26
Föreläsning: Group Dynamics
Deltagare: Internationella studenter
Föreläsare: Lena Schagerström

Citat från utvärderingarna:
“The lecturer can capture the attention, she´s clear and interesting in what she says. I liked particulary the interaction she established with the audience. She´s brilliant.”

“The interactive level. Very interesting topic! This woman is awesome!”

”The interaction, feeling to be part of the lecture”

“Intensive – Passionated!”

“The interaction with the audience. Also really interesting subject!”

“Very un-Swedish lecturer! Most interesting.”

“Good energy, fun, interactions with the audience.”


Göteborgs universitet
Nice, Frankrike

23 universitetsanställda tagen ur sitt vanliga sammanhang… En grupp blandat av unga och gamla, forskare och administratörer… I behov av att lära känna varandra bättre för att bli ännu mer kreativa och nytänkande… Då kommer Lena och Per och exploderar av glädje och förmåga att kommunicera och på en eftermiddag öppnas många, många dörrar. Med SDI fick vi med oss en massa nya vägar att gå för att bättre mötas, en ökad insikt om att det är kul att gå tillsammans – och förmågor att faktisk göra det.’
Utbildningen hölls i Nice, Frankrike
Mette Anthonsen, Program Manager
QoG institutet

Vence, Frankrike, med Personalpoolen

Den 24 – 28 aug 2013 genomförde vi en utbildningsinsats i Vence, Frankrike, med Personalpoolen, Örebro.
Utbildningen innehöll:

  • GDQ-kartläggning (mäter gruppers effektivitet)
  • SDI-kartläggning (visar individers- och gruppers styrkor och utvecklingsbara sidor)
  • Kommunikation
  • Ledarskap
  • Medarbetarskap


Är du intresserad av att göra något i ditt företag/organisation kontakta oss gärna för mer information. Vi skräddarsyr för era behov.

Vi anordnade en kurs "Leadership and Effective Communication" i Panama City hösten 2011 för internationella chefer från Colombia, Panama och USA

“I got tips and important information/documentation that for sure is going to be very useful to me.”


Mario Mejia Santander
Head of Solutions Engagement Practies
Ericsson


“This is by far the most useful course I have ever taken. I am taking from it some very tangible tools which I can use immediately. It was very interactive, very personal, very open, which I felt very comfortable with. I´ve never seen a structure quite like this but I felt really good about it. I feel energized afterwards.”


JuliAnne Murphy
Marketing Director in RealEstate Development
London & Regional Panama


“I really wasn´t expecting such an entlightening experience. This course totally exceeded my expectations. Immense value applicable both on a personal and a professional sense.”


Ana Maria Moreno
Senior VP, Organization Performance and Development
Bladex


“I feel better equipped to accept who I am + love who I am – not to meet some projection of who I “should be”.”

Jessica Ramesch
Freelance Writer
International Living Publication