Hantera konflikter –
lösa upp och förebygga

Konflikter finns hos oss och i vår omgivning dagligen. Många av de konflikter som vi möter kan förebyggas. Det krävs arbete för att förebygga konflikter men det innebär inte att undvika konflikter. För att förebygga konflikter krävs att man är medveten om bakomliggande orsaker och att man har strategier för att hantera dessa situationer. Att undvika en konflikt är som att bortse från att den finns istället är det viktigt att prata om den och lägga energi på att lösa konflikten.

Vi tillhandahåller kunskap om, och en uppsättning verktyg för, att hantera konflikter. Vi utgår från att det finns olika typer av konflikter och konflikter på olika nivåer. Konflikter finns ofta på individ, grupp och organisationsnivå. Vidare så finns det konflikter när det gäller mål, sak, intresse och roller.

Vi använder bland annat följande verktyg för att öka medvetenheten om olika konflikter samt för hanteringen av att lösa själva konflikten:

SDI (Strength Deployment Inventory)  – Elias Porter

Element B (Behaviour) – Will Schutz

Radical collaboration (Förtroendefullt samarbete) – Jim Tamm och Ronald Luyet

Konfliktens nivåer – Thomas Jordan