Utveckling av ledarskap

För att nå effektivt ledarskap behövs trygga ledare med kunskap om hur individer och grupper samverkar. Utan denna kunskap och trygghet finns risk för otydlighet, konflikter, rädslor och minskad kreativitet. För att utveckla ledarskapet fokuserar vi  bland annat på följande områden:

 • FIRO-teorin
 • IMGD-modellen
 • Konfliktmönster
 • Självinsikt
 • Lärstilar
 • Feedback
 • SDI – Strength Deployment Inventory
 • Handling
 • Känsla
 • Reflektion
 • UL- Utvecklande ledarskap
 • UGL – Utveckling av Grupp och Ledare