Om oss

Lena
Jag har mångårig egen ledar- och ledningsgrupps erfarenhet från bland annat Transcom där jag verkade som Key Account Manager, Skandia banken som marknadschef och Volvo CE Cabs som verksamhets-utvecklingschef. Jag har även haft både direkt och indirekt personal ansvar för grupper från två till 150 medarbetare.

Jag är certifierad handledare i UGL (Utveckling Grupp och Ledare) samt i UL (Utvecklande Ledarskap) från Svenska Försvarshögskolan. Jag är även behörig att köra upp nya UL handledare i Försvarshögskolans regi. Jag är Certifierad internationell coach (ICC) och fullcertifierad i SDI (Strength Deployment Inventory) 2.0. Jag är också licenserad för användningen av GDQ (Group Development Questionnaire) som mäter gruppers effektivitet enligt Susan Wheelans IMGD-modell samt innehar licens för användningen av FIRO Element B.

Jag har utbildningen Black Belt inom Sex Sigma och är i grunden adjunkt och har arbetet som pedagog inom alla stadier och är utbildad KBT-terapeut steg 1.