Fotograf: Per Lindström
Fotograf: Per Lindström
Fotograf: Per Lindström


SDI

Genom att använda SDI® får du möjlighet att uppnå större förståelse för:

 • Varför du gör som du gör i olika situationer
 • Vilka medfödda styrkor du för med dig till relationer i din omgivning
 • Hur du fördjupar din egen självaktning och självkänsla
 • Varför du tycker att vissa relationer är med givande än andra
 • Hur du kan erhålla högre effektivitet med flera olika människor och i fler olika situationer
 • Vad som orsakar inre konflikt för dig
 • På vilket vis du helst hanterar konflikter
 • Hur du föredrar att ta emot/ge konstruktiv feedback
 • Hur du väljer att undgå konflikter
 • Hur du undviker stressade situationer


Strengths Deployment Inventory® grundar sig på Dr. Elias Porters teori om relationsmedvetande - R.A.T. Relationship Awareness Theory.

Med SDI som utgångspunkt erbjuder vi dig:

 • Enskilda coachningssamtal
 • Utveckling av arbetsgrupper, projektgrupper och ledningsgrupper
 • Konfliktbelysning
 • Verktyg till effektivare feedback
 • Utveckling av dig själv, ditt ledarskap och dina mellanmänskliga relationer


Vi skräddarsyr utifrån ditt behov alltifrån ½ dags introduktion i SDI till en process över den tid som behövs för ditt företag/din organisation. Ett arbete i grupp kring SDI bidrar till att öka den raka kommunikationen i gruppen, minska konflikterna och öppna för ett effektivare arbete.

Vi erbjuder även internatkurser för dig och din arbetsgrupp vid exempelvis en kickoff eller annat tillfälle då ni vill lära känna varandra bättre och satsa på en effektivare kommunikation så att konflikter kan förebyggas.

Vi erbjuder även dig som gått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) och UL (Utvecklande Ledarskap) en fördjupning i SDI verktyget och därmed en utgångspunkt till djupare självinsikt om dig själv, ditt ledarskap och dina mellanmänskliga relationer.