HovshallarBommersvik (Lånad från www.bommersvik.se)

Citat från utvärderingar från UGL-kurser

”Den har gett mig insikter och berikat mig som person.”

”Innehållet motsvarade mina förväntningar och vad jag ville uppnå. Fick både med mig tankar att reflektera över samt verktyg jag kan använda i min vardag.”

”Att för min egen del var det oerhört värdefullt att stanna upp och reflektera. Känner mig stärkt i mitt ledarskap skönt med feedback.”

”Jag kände mig väldigt trygg redan från början av kursen, eftersom händelser följdes upp väldigt bra. Det var viktigt för mig. Jag är imponerad och vill säga STORT TACK!”

”Att få chansen att bara tänka runt mig under en hel vecka. Satsa tid på mig själv och min utveckling som person.”

”Jag känner mig berikad både som privatperson, gruppmedlem eller ledare vid en kommande anställning.”

”Kursledarna var toppen och jag kände mig trygg under hela resan.”

”Veckan gav också mersmak och tankarna som snurrar i huvudet är många. Hur skall jag nu gå vidare?? Något jag antagligen bara själv kan ta reda på.”UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Kursstarter: UGL är alltid i internatform från måndag förmiddag 10.00 till fredag eftermiddag 14.30.

Under 2020 arrangeras följande UGL veckor i samarbete med Core Code.

Vecka: 11, 15, 18, 20, 22, 26, 34, 36, 39, 42, 45, 47 och 49

De flesta av dessa veckor arrangeras både i Hovshallar utanför Torekov och i Bommersvik utanför Södertälje.

Pris för UGL kursen: 13.900 ex moms för vårveckorna 16.900 ex moms för höstveckorna.
Kost och logi på Hovshallar: 8.800 kr exklusive moms.
Kost och logi på Bommersvik: 10.100 kr exklusive moms.

Vid intresse och bokning, kontakta:

Lena Schagerström
lena@linsch.se, telefon 070-608 35 35

Innehållet i UGL utbildningen
UGL är en internatutbildning för dig som vill utveckla dig själv och ditt ledar-, projektledar- eller medarbetarskap oavsett var du arbetar eller vilken roll du har på din arbetsplats. Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och inom skilda verksamheter. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär att praktiska erfarenheter står i centrum för lärandet. Till dessa praktiska erfarenheter kopplas teori och metoder.

UGL ger dig:
  • Metoder och teorier att hjälpa gruppen till utveckling/effektivitet
  • Kunskap om ledarbeteende kopplat till individens och gruppens behov
  • Effektivare ledning av möten och sammanträden
  • Insikt om gruppens utveckling och individens roll i denna
  • Ökad förmåga att utöva ett kompetensutvecklande ledarskap
  • En effektivare konflikthantering
  • Ökad självinsikt som ger ökad självkänsla