Grythyttan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt över ledarstilsmodellen

Utvecklande Ledarskap
UL - Utvecklande Ledarskap

Kursen handlar om eget nuvarande ledarbeteende och vilka eventuella förändringar som är önskvärda för att erhålla ett ökat organisatoriskt resultat och ökad personlig utveckling för de människor som ingår i organisationen/gruppen.

UL att omfattas av tre grundkursdagar samt en uppföljningsdag.

Datum:
20-22 september 2021. Plats: Grythyttan – Grythyttans Gästgivaregård.
Uppföljningsdag 24 nov. Plats: Stockholms trakten.
Pris: 17.000 ex moms för kursen
5.950 ex moms för kost o logi

Handledare:
Lena Schagerström och Johan Setterwall

Anmälan:
Sker till Lena Schagerström, lena@linsch.se eller telefon 070-608 35 35.

Datum:
1-3 december 2021. Plats: Grythyttan – Grythyttans Gästgivaregård
Uppföljningsdag 24 januari. Plats: Örebrotrakten
Pris: 17.000 ex moms för kursen
5.950 ex moms för kost o logi

Handledare:
Lena Schagerström

Anmälan:
Sker till Lena Schagerström, lena@linsch.se eller telefon 070-608 35 35.

Datum:
14-16 mars 2022. Plats: Grythyttan – Grythyttans Gästgivaregård
Uppföljningsdag 20 maj 2022. Plats: Örebrotrakten eller Stockholmstrakten
Pris: 17.000 ex moms för kursen
5.950 ex moms för kost o logi

Handledare:
Lena Schagerström

Anmälan:
Sker till Lena Schagerström, lena@linsch.se eller telefon 070-608 35 35.


Utvecklande ledarskap
Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell som tillämpas sedan 2004 inom statlig och kommunal sektor och, med fördel, inom det privata näringslivet. Modellen har vetenskaplig och forskningsmässig bakgrund och kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och även inspirerar och motiverar i syfte att stimulera individens delaktighet, duglighet och kreativitet samt ge personlig omtanke, vilket handlar om att stödja men också att konfrontera i ett utvecklande syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande Ledarskap (UL) ingår:

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback
  • En teoretisk modell
  • En metod för personlig ledarutveckling


Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden och baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskapsbeteenden leder till ett gynnsammare organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i organisationen/gruppen.

Genomförandet av kursen sker genom förmedling av teorier, arbete i grupper, egen reflektion och förändring av eget ledarbeteende för tillämpning i framtiden.

Övergripande målsättning för Utvecklande ledarskap:
- Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande Ledarskap samt de signaler som kommer ur ULL (sammanställning av bedömningsformulären) i syfte för att nå högre organisatorisk effektivitet.

Målsättning
- Känna till och förstå Ledarskapsmodellen
- Få feedback genom bedömningsformulär
- Utarbeta en personlig utvecklingsplan

Kursens uppläggning i stort:
Den totala kurstiden omfattar två till tre månader. Under den perioden genomförs:

- Självskattning av eget ledarskap, datorbaserat via Internet
- Omgivningens skattning, 360 graders skattningsformulär. Kursdeltagaren utser sex (6) till tio (10) bedömare, vilka gör skattningen datorbaserat via Internet.
– Tre sammanhängande dagar med utbildning i Ledarskaps- och ledarstilsmodellen, tolkning av skattningen, utformning av egen utvecklingsplan. Utbildningen sker i internatform. Se schema ovan gällande tider.
– En dag med uppföljning av egen utvecklingsplan.
– Fortsatt tillämpning av egen utvecklingsplan i enlighet med övergripande målsättningen för Utvecklande Ledarskap.

Kursen riktar sig till chefer/ledare på alla nivåer. Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig budskapet för att sedan omsätta detta i praktiskt handling.

Kursen kräver inte ”främlingskap” utan kan genomföras med deltagare på chefs/ledarnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Väl mött i en givande kurs!

Lena Schagerström